Как да получа обезщетение ако съм пострадал, защото съм стъпил в необезопасен пътен участък /дупка на пътя, счупено паве/плочка или заледен тротоар/, както и ако автомобилът ми е попаднал в дупка?

Как да получа обезщетение ако съм пострадал, защото съм стъпил в необезопасен пътен участък /дупка на пътя, счупено паве/плочка или заледен тротоар/, както и ако автомобилът ми е попаднал в дупка?

Предстоят Ви почивни дни и решавате да пътувате. За жалост обаче по пътя попадате в необезопасена дупка!

Предната Ви гума е спукана, джантата – изкривена. Как ли трябва да постъпите…

Не стига, че ежегодно заплащаме винетни такси, застраховка „Гражданска отговорност“, данък и куп други разходи по автомобила си, затова и очакваме, че в подобни случаи на преминаване през необезопасена и несигнализирана дупка, ще можем да потърсим правата си от тези, които не са свършили качествено работата си.

Кой носи отговорност?

Изграждането, ремонта и поддържането на пътищата, отворени за обществено ползване, се осъществяват от Агенция “Пътна инфраструктура” – за републиканските пътища  и от съответната община – за общинските пътища.

Държавата ще носи отговорност, ако това се случи на републикански път. Републиканските пътища се управляват от Агенция “Пътна инфраструктура”.

Ако попадна в дупка на общински път, ще търся обезщетение от общината, която е собственик на този път. Управлението на общинските пътища е възложено на кмета на общината.

Можем да направим заключение, че ако инцидентът е настъпил на републикански път, отговорност ще носи  Агенция “Пътна инфраструктура”, а ако е настъпил на общински път –  отговорност ще носи съответната община.

Какви са предпоставките, за да се реализира тази отговорност?

За да можете да получите обезщетение  от общината или от Агенция „Пътна инфраструктура”, трябва да са налице следните три условия:

1. Да е настъпила вреда – имуществена или неимуществена:

Пример за имуществена вреда е повреда върху автомобила Ви при попадане в необозначената и необезопасената дупка на пътния участък – например спукана гума, изкривена джанта, отворени въздушни възглавници, разбити амортисьори и др. В резултат на това Вие търпите имуществени вреди, изразяващи се в разходи по отстраняването на повредата.

Пример за неимуществени вреди са претърпените болки и страдания, в следствие на претърпяното ПТП.

Има значителна съдебна практика по различни искове, заведени от граждани и спечелени от тях срещу общини и Агенция „Пътна инфраструктура“, поради нарушаване целостта на автомобила, вследствие на попадане в необезопасени дупки.

2. Противоправно действие или бездействие:

В случая това е неизпълненото задължение на Агенция „Пътна инфраструктура” или на съответната община да поддържа пътя в изправно състояние, както и  да сигнализира незабавно препятствията по него и да ги отстрани във възможно най-кратък срок.

 3. Причинна връзка между вредата и противоправното поведение:

Трябва настъпилата вреда, например спуканата гума,  изкривената джанта и др.,  да се дължи именно на преминаването през необезопасената дупка.

За да имате право да подадете иск, следва да са налице няколко обстоятелства:

На първо място, за да потърсите правата си в такива случаи, след попадане в необезопасена дупка на пътното платно, трябва да повикате служител на КАТ, който да състави протокол за настъпването на ПТП.

При условие, че автомобилът не е в състояние да се придвижи на собствен ход, дори произшествието да е само с един участник, служителите на КАТ са длъжни да посетят мястото на произшествието и да съставят протокол за настъпване на събитието.

За да докажете противоправното деяние от страна на общината или Агенция „Пътна инфраструктура“, е необходимо да се установи собствеността върху конкретния участък от пътя, а именно дали пътят е общински или републикански.

 Важно! Тези три предпоставки трябва да са изпълнени кумулативно. Ако само една от тях липсва, няма да можете успешно да защитите правата си и да получите обезщетение.

Как можете да упражните правото си на обезщетение?

Трябва да подадете искова молба до съда, в района на който е настъпило произшествието. Така например, в случай че сте спукали гума на път, намиращ се на територията на община Варна, компетентен да разгледа въпроса, ще е родово компетентния съд в гр. Варна.

Исковата молба трябва да се подаде в определен законоустановен срок – не по-късно от 5 години от датата на настъпването на ПТП.

Ако имате застраховка, обезщетението ще Ви бъде изплатено от застрахователя. Той от своя страна ще има право да потърси сумата, която Ви е изплатил от държавата или общината.

Какво друго следва да имате предвид?

Вие също имате определени задължения на пътя и трябва да ги спазвате. Ако дупката е сигнализирана и обозначена по някакъв начин и  скоростта, с която се движите, е несъобразена, тогава няма да можете да искате обезщетение в пълния размер на вредата от общината или Агенция „Пътна инфраструктура”, тъй като сте бил длъжен да съобразите скоростта си. 

Дупката на пътното платно трябва да е необезопасена. Ако дупката е обезопасена и въпреки това по някаква причина попаднете в тази дупка, то отговорността за спуканата ми гума се дължи изцяло на Вашето поведение. Поради това и няма да можете да поискате обезщетение от общината или Агенция „Пътна инфраструктура”  за щетите, които сте претърпял.

 

Ако сте пострадали в резултат на необезопасена дупка на пътното платно, тротоара, подлеза и др. или върху автомобила ви или велосипед, мотор са нанесени имуществени вреди, то тези вреди подлежат на обезщетяване от собственика на пътя или от задълженото да поддържа и ремонтира пътя лице.

Ако сте си счупили крак или ръка заради заледен или непочистен тротоар, имате право на обезщетение?

Вие имате право на обезщетение и когато като пешеходец попаднете в необезопасен трап, или стъпите върху заледен тротоар или стълби, както и ако се нараните докато карате велосипеда си.

 

Изграждането, ремонтът и поддържането на тротоарите е задължение на общината. Следователно ако счупите или изкълчите крака си заради заледен непочистен тротоар или счупено паве/плочка, отговорна е именно общината и тя Ви дължи обезщетение.

Можете да търсите обезщетението си по съдебен ред, пред родово и местно компетентния съд. Срокът, в който можете да предявите иска, е 5 години от датата на настъпването на инцидента.

 

След настъпването на инцидента трябва да посетите лекар, който да Ви прегледа и да установи сериозността на състоянието Ви. Той ще Ви издаде амбулаторен лист, който ще послужи като доказателство в съда. Ако се наложи да останете в болницата за лечение и наблюдение, болничният лист също ще има доказателствена тежест. Също така в хода на делото може да бъде назначена съдебно-медицинска експертиза. Тя ще бъде извършена от лекар. Нейната цел е да установи например дали кракът или ръката Ви са счупени или изкълчени, какви са последиците от това (напр. дали е настъпила неработоспособност, колко силна болка изпитвате и др.), дали е нужно да бъде приложено друго лечение и т.н.