Предлагаме изготвяне и съгласуване на всякакви документи, свързани с трудовото правоотношение, включително сключване, изменение и прекратяване на трудови и/или граждански договори.

В Адвокатска кантора „Велева“ консултираме работодателя за най-удачния и законосъобразен вариант при прекратяване на трудови правоотношения. Осигуряваме правна защита и съдействие на работодателите срещу нанесени им вреди, в следствие на неправомерните действия на работници/служители, вкл. причинени липси, като можем да осигурим представителство при уреждане на възникнали спорове както извънсъдебно, така и по съдебен ред. Подготвяме изискуемите по закон документи в случаите на налагане на различни по степен и вид дисциплинарни наказания.

zashtita-na-rabotodatelq

 

От Адвокатска кантора „Велева“ можем да ви съдействаме при наемане на работници и/или служители – граждани на други държави, включително при издаване на разрешения за  работа на чужденци.

Ако сте работодател и имате нужда от консултация, във връзка с упражняването на Вашите права като работодател законосъобразно при спазване на реда на Кодекса на труда, не се колебайте да се свържете с нас.

Предоставяме широк набор от услуги, сред които:

  • Подготовка на различни видове трудови договори, споразумения за конфиденциалност, правила за вътрешния трудов ред и всякакви други необходими документи за вашата дейност;
  • Цялостно правно съдействие на работодателя в приложението на трудовото законодателство;
  • Абонаментно правно обслужване на работодателя в цялостната му дейност;
  • Правни становища при налагане на дисциплинарни наказания;
  • Правно съдействие при спорове, свързани с трудови злополуки, извънсъдебно и по съдебен ред;
  • Съдействие при подготовка на документи, свързани с налагане на дисциплинарни наказания, уволненияи други правни спорове;
  • Съдействие при провеждане на преговори с Вашите работници или, вкл. провеждане на процедура по медиация;
  • Консултации относно сключване и прекратяване на трудови правоотношения.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ СЪДЕЙСТВИЕ?

Адвокат Велева може да Ви съдейства