Адвокатска кантора “Велева” предлага цялостно правно съдействие по всички въпроси в областта на семейното право.

Семейното право е обособен дял на гражданското право със свой специфичен предмет на регулиране. То представлява система от норми, които уреждат отношенията между физически лица, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство.

В адвокатска кантора „Велева“ знаем колко деликатни и важни за вас са семейните отношения, затова ако ни се доверите ще ви съдействаме при условията на пълна конфиденциалност по всеки един семейноправен въпрос.

semeino-pravo1

 Семейните отношения са уредени в Семейния кодекс и са базирани на следните принципи:

 • закрила от държавата и обществото на брака и на семейството;
 • равенство на мъжа и жената;
 • доброволност на брачния съюз;
 • особена закрила на децата;
 • равенство на родените в брака, извън брака и на осиновените деца;
 • зачитане на личността в семейството;
 • уважение, грижа и подкрепа между членовете на семейството.

Страни по семейното правоотношение, за разлика от  гражданските правоотношения, могат  да  бъдат само физически лица.

С какво ще сме Ви от полза

На нашия уебсайт можете да откриете информация относно част от услугите, които предлагаме. В тях се включва:

 1. Сключване на брак – консултация относно видовете имуществени отношения;
 2. Изготвяне на брачен договор;
 3. Развод по взаимно съгласие;
 4. Развод по исков ред;
 5. Искове за издръжка;
 6. Искове за увеличаване или намаляване на вече присъдена издръжка;
 7. Родителски права;
 8. Пътуване на дете в чужбина и издаване на необходимите лични документи. Спорове при липса на съгласие между родителите.

Имате нужда от съдействие?

Адвокат Велева може да Ви съдейства