Топлофикационните дружества на територията на страната („Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, „Топлофикация София“ ЕАД и др.) все по-често завеждат дела срещу свои клиенти за незаплатена използвана топлинна енергия и топла вода. 

Често вземанията, за които претендират топлофикационните дружества, вече са погасени по давност и потребителят не ги дължи.

Разбира се, за да се установи дали това е така във вашия случай, препоръчваме да се свържете с адвокат с опит в дела с топлофикация.

Честа практика на топлофикационните дружества, както и на други монополни дружества, е да предложат на клиентите си схема за разплащане, която представлява споразумение, в което са посочени разсрочени вноски на претендираното от тях задължение.

dela-sreshtu-toplofikaciq

Топлофикационните дружества на територията на страната („Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, „Топлофикация София“ ЕАД и др.) все по-често завеждат дела срещу свои клиенти за незаплатена използвана топлинна енергия и топла вода. 

Често вземанията, за които претендират топлофикационните дружества, вече са погасени по давност и потребителят не ги дължи.

Разбира се, за да се установи дали това е така във вашия случай, препоръчваме да се свържете с адвокат с опит в дела с топлофикация.

Честа практика на топлофикационните дружества, както и на други монополни дружества, е да предложат на клиентите си схема за разплащане, която представлява споразумение, в което са посочени разсрочени вноски на претендираното от тях задължение.

По този начин обаче Вие реално признавате дори и старите си задължения, независимо, че част от тях вероятно са погасени по давност.

За да не попаднете в тази ситуация, най-добре е да се посъветвате с адвокат, преди да подписвате каквито и да било документи с монополиста.

Ако ви е необходима защита срещу някое от топлофикационните дружества, Ви съветваме да не отлагате във времето, понеже проблемът може да се задълбочи и да стане по-сложен за решаване. Най-добре е да предприемете своевременни действия и да се свържете с адвокат, който има опит в делата срещу топлофикационни дружества, за да ви консултираме как най-успешно за вас да постъпите в конкретния казус.

ИСКАТЕ ДА ЗАВЕДЕТЕ ДЕЛО ИЛИ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С НАС?

Адвокат Велева може да Ви съдейства