ВиК дружествата на територията на страната, ежегодно завеждат хиляди дела срещу свои потребители за незаплатени сметки за консумирана вода.

Обикновено дружествата търсят правата си по съдебен ред, като най-често потребителят получава набор от документи, в които се съдържат заповед за изпълнение, наред с бланка за възражение. Ако получите тези документи, разполагате със срок за възражение. За да защитите правата си в максимален обем, свържете се с нас.

Друга честа практика на ВиК дружествата е да сключват споразумения с потребителите, чрез които ВиК дружеството ще иска от вас да подпишете документ за разсрочени вноски, с който обаче признавате дори и старите си задължения, независимо че някои от тях най-често са погасени по давност и се съгласявате с претенциите на ВиК дружествата. Нашият съвет е да не подписвате подобни споразумения без да сте се консултирали с адвокат, тъй като ако има погасени по давност вземания, вие не ги дължите. С подписването на споразумение обаче, ако се съгласите да ги заплатите, то ще дължите и тях.

dela-sreshtu-vik

Има все повече случаи, в които абонати на ВиК услуги стигат до успешен край при воденето на дела с дружествата. По този начин те не дължат претендираните от ВиК дружеството суми изцяло или частично, а така спестяват от няколко стотин до няколко хиляди лева от неоснователните претенции на ВиК дружеството.

Важно е да се отбележи, че никой съд автоматично няма да опрости суми на абонатите на ВиК. Това е и основната причина да се обърнете за помощ към адвокат.

Трябва да се отбележи, че колкото по-бързо се отреагира, толкова повече са възможните варианти за действие. Затова не се колебайте да се свържете с нас!

 Независимо от етапа, в който се намира спора с ВиК дружеството, можете да обърнете нещата във ваша полза.

Във всеки етап от спора със съответното ВиК дружество е възможно да открием начин да отпаднат поне частично натрупаните задължения.

ВиК дружествата често извършват нарушения, свързани с начисляване на произволни количества вода без да е осъществен отчет на потребените количества вода на място, не се отчитат количествата, съгласно нормативните изисквания, не се доставя вода с необходимите качества, водомерът, отчитащ преминатите количества не е метрологично годен и др.

Ако се намирате в такава ситуация, не се колебайте да се свържете с нас.

ИСКАТЕ ДА ЗАВЕДЕТЕ ДЕЛО ИЛИ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С НАС?

Адвокат Велева може да Ви съдейства