Подаване на ГФО през 2020 г. – нови правила и удължаване на сроковете!

С нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността за малки, средни и микро предприятия.С Наредба за изменение и допълнение…

Continue Reading Подаване на ГФО през 2020 г. – нови правила и удължаване на сроковете!