Авторско право и сродните му права – основни понятия и защита от посегателства

Законът за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) урежда отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката. Кога възниква авторското право? Авторското право върху…

Continue Reading Авторско право и сродните му права – основни понятия и защита от посегателства