Удължава се срокът на валидност на лични документи

В параграф 10 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020…

Continue Reading Удължава се срокът на валидност на лични документи